บริษัท กรุงเทพดีไซน์คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อตั้งและบริหารโดยคุณสุนทร โนราชและผู้ร่วมก่อตั้ง กว่า 28 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พัฒนาวิธีการและรูปแบบต่างๆ ของสินค้าที่หลากหลายและมีความทันสมัยเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอด สืบเนื่องจากการขยายตัวของตลาดและผู้ผลิตมากขึ้น บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิตและบริการที่ทันสมัยเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกครบถ้วนสมบูรณ์ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านความหลากหลายคุณภาพของสินค้าและงานบริกาด้านการผลิตเต็นท์โกดัง ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรได้มีการร่วมมือกันในการพัฒนาวิธีการและรูปแบบต่างๆของสินค้าที่หลากหลายและมีความทันสมัยเพื่อรองรับความต้องการของตลาดมาอย่างต่อเนื่อง

           วิสัยทัศน์
            บริษัท กรุงเทพดีไซน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจประเภทก่อสร้างอาคารและโครงเหล็กเมทัลชีทงานเต็นท์โกดังขนาดต่างๆเช่นเช่าเต็นท์พิธีทั่วไปงานผ้าใบชักรอกกันสาดอลูมิเนียมผ้าใบงานวอลเปเปอร์งานอลูมิเนียมตกแต่งภายในจากประสบการณ์ที่ผ่านมากว่า 28 ปีและการพัฒนาระบบการจัดการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

          พันธกิจ
          ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจ Tent Warehouse ระบบน็อคดาวน์ที่ทันสมัยทั้งแบบให้เช่าและแบบสั่งทำพิเศษ งานอาคารสำเร็จรูปตามแบบของลูกค้า บริษัท กรุงเทพ ดีไซน์ คอนสตรัคชั่น จำกัดให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและคัดสรรบุคลากร เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานและฐานข้อมูลให้มีมาตรฐานภายใต้การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
          บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะทำการพัฒนาระบบการบริหารจัดการพร้อมกับปรับปรุงกระบวนการคัดสรรและจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่ดีมีคุณภาพตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยการบริหารอัตราผลกำไรภายใต้มาตรฐานที่กำหนด
          การให้บริการลูกค้าของบริษัท กรุงเทพ ดีไซน์คอน สตรัคชั่น จำกัดจะอยู่ในแนวทางของการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการมุ่งให้ความสำคัญคุณภาพของงานบริการและการนำเสนอสินค้าในระดับราคาที่เหมาะสมและความรวดเร็วในการส่งมอบงานตามความต้องการของลูกค้าตลอดไป