Facebook

@krungtepdesign

Phone

086-110-6666

E-mail

krungtepdesign@hotmail.com

Size:10.00 ม x 72.00 ม สูง 5.50 ม
Localtion:นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ถนนสาย 331 จ.ระยอง
Detial:เต็นท์ WARE HOUSE สีครีม ( แบบถอดประกรอบได้ทังหลัง ) เสายึดกับพื้นคอนกรีสเสรีมเหล็ก พื้นมีร่องปูนรางน้ำรอบตัวอาคารเต็น ผ้าโครงหลังคาอาร์คติดกับผ้าผนังข้างเป็นผื่นเดียวกัน ปิดล้อมร้อบสี่ด้าน ด้านหัว และ ด้านท้าย ทังสองด้านยาว 30.00ม ตรงกลางเปิดโล่ง ยาว 12.00 ม มีประตูบาลเลื่อนคู่รางแขวน ขนาด 5.00 ม X 5.50 ม จำนวน 10 ช่องพร้อมกันสาดคลุมประตู มีไฟแสงสะว่างโคมแสงจันทร์พร้อมสวิทปลั๊ก ( ลักษณะการใชงานทำเป็นลายผลิตสินค้า )

Leave a Comment

Your email address will not be published.