Facebook

@krungtepdesign

Phone

086-110-6666

E-mail

krungtepdesign@hotmail.com

Size:20.00 ม x 49.00 ม สูง 5.50 ม
Localtion:นิคมอุสาหกรรม โรจน์จนะ อยุธยา ถนนอยุธยา – วังน้อย
Detial:เต็นท์ โรงงาน ( แบบถอดประกรอบได้ทังหลัง ) เสายึดกับพื้นคอนกรีส ผ้าผนังข้างอาร์คติดกับผ้าหลังคาเป็นผื่นเดี่ยวกันปิดล้อมรอบสีด้าน ด้านข้างทังสองด้านเจาะช่องเกล็ดระบายอากาศ ยาว 49.00 ม สูง 1.20 ม มีประตูเหล็กม้วนระบบไฟฟ้า ขนาด 5.00 ม X 5.50 ม จำนวน 2 ชุดที่ ด้านหน้า – ด้านหลัง พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสะว่างโคมแสงจันทร์ ( ลักษณะการใช้งานทำเป็นลายผลิตประกรอบสินค้า )

Leave a Comment

Your email address will not be published.