บริษัท กรุงเทพดีไซน์ คอนสตรัคชัน จำกัด

ที่อยู่ 287 หมู่ที่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร: 02-4640842, 086-110-6666, 083-134-6999
Fax: 02-463-3178
Facebook : https://web.facebook.com/krungtepdesign
Line Id : stn666